Hoofdstuk 8 – Afbeeldingen

pg 103. Krantenbericht over terreur tegen bedrijfsdirecteuren