De aanleiding voor het schrijven van Tango van Bedrog

Maart 2004. De kapokbomen in Buenos Aires staan in volle bloei, dat betekent dat het op het zuidelijk halfrond herfst is geworden. Ahold heeft zojuist een overeenkomst getekend met het Chileense Cencosud om de supermarkten van Disco te verkopen. Ik zit dan al een jaar voor Ahold in Argentinië en tel de dagen dat ik weer terug kan komen.

Dan gebeuren er vreemde dingen. De voorzitter van de mededingingsautoriteit vraagt zich publiekelijk af of ze ooit wel toestemming voor deze overname kan geven. Een voormalige minister van Binnenlandse Zaken, die midden negentiger jaren moest aftreden wegens enkele corruptieschandalen, wordt door een volslagen onbekende coöperatie van sojaverbouwers ingehuurd om bij de rechtbank in het verre San Rafael de overname door Cencosud te betwisten. De rechter beveelt de mededingingsautoriteit haar werk neer te leggen hangende de uitspraak die vele maanden zal duren. Ook de gouverneur van de provincie San Juan gaat naar de rechter. Drie senatoren uit provincies waar Disco noch Cencosud een winkel hebben, zetten de overname zelfs op de agenda van de senaat. Als het stof is neergedaald, heeft de mededingingsautoriteit opeens geen quorum meer en kan zij geen beslissingen nemen. Zo zit ik anderhalf jaar langer dan noodzakelijk in Argentinië ‘om op de winkel te passen’.

Ik heb me altijd afgevraagd wat de achtergrond van dit spelletje kon zijn. Werd de politiek voor het karretje van een tegenspeler van Cencosud gespannen? Of zat er meer achter dan economische kinnesinne?

Met deze vraag in het achterhoofd reisde ik in december 2006 naar San Rafael. Ik heb het plaatsje bekeken, het gerechtsgebouw gezien en op een lusteloos pleintje een bife de lomo gegeten met uitzicht op de platanen. Daar, in Finca los Alamos uit 1830, werden de eerste zinnen geschreven van wat ‘Tango van Bedrog’ zou worden. Je kunt ze teruglezen in hoofdstuk 7, pagina 91-95.

Let op! Deze corporate thriller gaat niet over Ahold, maar over SecuriGlobe, een fictief beveiligingsbedrijf. Elke gelijkenis met bestaande personen en bedrijven berust op louter toeval.

Un abrazo.